การเลือกวิชาเสรี ของนักศึกษาภาค ปกติ
ในภาคเรียน 1/2563


กรุณาใส่รหัสประจำตัวนักศึกษาและรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม OK

รหัสประจำตัวนักศึกษา :   รหัสผ่าน :  

หมายเหตุ : รหัสผ่านให้ใช้ วัน-เดือน-ปี เกิดของนักศึกษา เช่น 25122515 คือเกิดวันที่ 25 เดือน ธ.ค. ปี 2515
เริ่มเลือกจริงในวันที่ 27-31 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จองรายวิชาเลือกเสรี ทางอินเทอร์เน็ต 7 กุมภาพันธ์ 2563


กลับไปหน้าก่อนนี้
Powered by : Naga