การเลือกวิชาเสรี ของนักศึกษาภาค ปกติ
ในภาคเรียน 1/2565


กรุณาใส่รหัสประจำตัวนักศึกษาและรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม OK

รหัสประจำตัวนักศึกษา :   รหัสผ่าน :  

หมายเหตุ : รหัสผ่านให้ใช้ วัน-เดือน-ปี เกิดของนักศึกษา เช่น 25122515 คือเกิดวันที่ 25 เดือน ธ.ค. ปี 2515
เปิดระบบ จองรายวิชาเลือกเสรี ในวันที่ 26 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น
หากเกินระยะเวลานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมู่อื่นในภาคการศึกษา 1/2565
ประกาศรายชื่อวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน 25 มกราคม 2565


กลับไปหน้าก่อนนี้
Powered by : Naga