วิธีแก้ กา่รเปลี่ยนปีใหม่แล้วใช้โปรแกรมไม่ได้
ให้กดที่นี่ แล้วกด Save ไว้ที่ D:\ แล้วให้ไปที่ My Computer และ D:\ ให้ Double Click ที่ NagaUG1 แล้วรอจนกว่าเสร็จสมบูรณ์ นะครับ